انتخاب از

برنامه های ما

آرزوی

ساختن سیستم نوین

آموزشی پیشرفته راه دور و آنلاین برای حتی دور افتاده ترین نقاط  ایرانزمین 

از طفولیت تا سطوح دانشگاه بصورت پیشرفته ترین و خلاق ترین راه ممكن  

هم سطح  و حتی بهتر از کشورها پیشرفته. این امکان با وجود تکنولوژیهای حاضر امکانپذیر است

سطح توقع

آموزش و فرهنگ

ما باید سطح توقع آموزشی و پرورشی و فرهنگ  جامعه را بالا ببریم

و این یکی از اهداف ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیروخورشید است

در دست ساخت

برنامه آینده

در دست ساخت

برنامه آینده

در دست ساخت

برنامه آینده
سنين مختلف

برنامه های مختلف برای سنین مختلف

پشتیبانی و تبلیغ شما

ما تنهار تنهاییم و پشتیبانی و تبلغ شما درباره فعاليتها و وبسایت کانون شیروخورشید تنها دلگرمی و نیروی پیشبرد ما در پیشرفت و سرعت گسترش 

 برنامه های ما دارد. هر چقدر آمار بازدیدکنندگان و طرفداران وبسایت ما بالا برود. پیشرفت  ما بسوی اهداف بزرگ ما تسریع پیدا خواهد کرد 

سلامتی و امنیت

سلامتی روح و روان کودکان ما به اطلاعات و آموزشهایی  است که  به آنها میدهیم

با توجه به سیر نزولی سیستم آموزشی کودکان و نوجوانان و…. در ایران زمین اگر ما از هم اکنون راهکاری اساسی و بنیادی نسازیم این خطر وجود دارد که هرگز چنین امکانی برای جبران در آینده  وجود نداشته باشد

pic-30