دااوطلبان به همکاری

آیا شما داوطلب همکاری

جهت ترجمه، و یا یادگیری به آموزش علوم کامپیوتر و یا برنامه سازی برای کودکان هستید؟

  قصد کمک به تبلیغ و پخش فرهنگ آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران و یا قصد هرگونه کمکی را دارید ؟

شما میتوانید از طریق ایمل با ما تماس حاصل فرمایید