کودکی

آغاز

کارهای

بزرگ

برای آینده

ورزش ورزش

کانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران

ما اعتقاد به بهترین داریم

 زمان بسرعت میگذرد و علم  و دانش پیشرفت میکند ولی در ایران و اطراف ایران حکومتهای نالایق توانایی  آماده سازی و پیشرفت سیستم آموزشی را برای حال و آینده را ندارند و در حال پسرفت میباشد. لذا ما بر آن شدیم تا بنیان آموزشهای آینده را از طریق دنیای مجازی طراحی کرده  و  بصورت مستقل از هر نوع حکومت و سیاستی در ایران مسیر پیشرفت و ترقی فرزندانمان را فراهم ساخته و پایه های  وزارت آموزش وپرورش مستقل  خود را برای آیندگان و برای همیشه  بنیان   و  دراختیار فرزندان ایران زمین قرار دهیم اما به دلیل کمبود امکانات  با هر آنچه  که در توان داریم کم کم  ولی با اراده و  مستمر  این مسیر پر سراشیب را بپیماییم . ما در این مسیر اعتقاد به پیشرفته ترین و بهترین نوع آموزشی داریم تا هم سطح توقع جامعه ایرانی و آموزشی را بالا ببریم و هم در این راه با خلاقیتها و ابداعات روشهای نو را بیآفرینیم

بی تا

آموزشهای بی همتا

 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران تلاش  میشود با خلق راهکارهای نو آموزشی و پرورشی ٬ کودکان و نوجوانان را از آموزشهای مدرن  روز همپای کشورهای پیشرفته بهرهمند ساخته بدون اینکه مشکل زبان خارجی مانع از آن شود

و بدین ترتيب آموزش زیرنویس خوانی را بنیان میگذاریم و به مرور زمان این نوع آموزش را پیشرفت خواهیم داد

زبان انگلیسی

کامپیوتر و کدنویسی

علوم

ورزش و تندرستی

آموزشها

با آموزشهای روزانه کودکانما ن را داناتر و توانا ترکنیم

 فرهنگ سازی زیر نویس خوانی ویدیوهای آموزشی و پرورشی یکی  از ارکان اهداف ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران  میباشد . زیرنویس خوانی فیلمهای انگلیسی باعث  یاد گرفتن زبان انگلیسی از دوران کودکی میشود این روش سالهای زیادی است که در کشورهای اروپای شمالی توسط  متخصصین  اجرا میشود و اسناد وشواهد علمی بسیاری در موثر بودن این روش دریادگیری زبان انگلیسی از دوران کودکی وحتی بزرگسالان  وجوددارد . این فرهنگ ساز ی در کنار فرهنگ ساز ی آموزش کد نویسی و تایپ سریع کامپیوترو…. وظیفه هر معلم و والدین و هر ایرانی در جهت پیشرفت علمی فرزندان  ایران زمین در سطح بین المللی میباشد

اخبار برنامه های آینده