کارتونهای تفریحی آموزشی

این صفحه هر روزه برای کارتونهای جدید آپدیت و به روزرسانی میشود 

در اینجا تلاش میشود  تا با انتخاب کارتونهای تفریحی آموزشی توجه کودکان و نوجوانان را نه تنها جلب کنیم بلکه با دیدن مستمر این کارتونها زبان انگلیسی را در حافظه کودکان  حفظ  و صدا و کلمات به مرور زمان در ذهن کودک حفظ شود

کارتونهای کودکان و نوجوانان

Play Video
Play Video

لطفا در شبکه های مجازی اشتراک گذاری کنید

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video