مقدمه کدنویسی برای کودکان

مقدمه کدنویسی برای کودکان

Play Video
لطفا در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید
نظر خود را در مورد ویدیو در پایین بنویسید

در این ویدیو بدون کلام نحوه ی شروع به استفاده از وبسات آموزشی کد اورگ را یاد میگیرید

برنامه هایی را که ملاحظه میفرمایید در جهت آموزش برای کودکان ایرانی و افغانستانی و دیگر کودکان انتخاب شده است.  پایه آموزش در این وبسایت ترویج و تبلیغ   یادگیری از طریق زیرنویس خوانی فیلمها و کارتونهای تفریحی و آموزشی می‌باشد. از آنجاییکه سیستم آموزشی در ایران  روزبروز تقلیل و رو به نابودی می‌رود . لذا بهترین و سریعترین و تاثیر گذارترین روش آموزش همگام با کشورهای پیشرفته آموزشهای متداول در کشورهای اروپا و امریکا بوده٫ بدون در نظر گرفتن مشکل زبانی. بر همین اصل که اگر ما منتظر تغییر و پیشرفت سیستم آموزشی. از طرف حکومت وقت باشیم با توجه به مسائل سیاسی جاری در ایران و منطقه شاید چند دهه زمان ببرد لذا بهترین روش  ابداع سیستم آموزشی زیر نویس خوانی مطالب ویدیوی می‌باشد. این سیستم در جهت یادگیری و عادت به زبانهای خارجی  از جمله انگلیسی سالهاست که در کشورهای اروپای شمالی رایج است و بسیار تاثیر گذار است. و با توجه به نداشتن هیچگونه امکانات و ابزار این راه خلاق‌ت ین و بهترین و سریعترین راه برای آموزش کودکان ایرانی و یا افغانستانی  در هر نقطه از ایران و جهان می‌باشد بهشرطیکه تلاش شود تا کودک عادت به یادگرفتن مطالب از طریق زیر نویس خوانی کند که با اجرای برنامه های تفریحی و آموزشی  سالم به صورت کارتون و فیلم در وبسایت کانون کودکان و نوجوانان شیروخورشید این موضوع امکان پذیر  می‌باشد. ترویج فرهنگ زیر نویسخوانی مطالب آموزشی و تفریحی از دوران کودکی به ما این امکان را می‌دهد که در سرعت یادگیری کودکانمان بر اساس سیستمهای آموزشی پیشرفته جهان جهان میسر سازیم و صادقانه باید عنوان کرد جز این راهی دیگر وجود ندارد. و در اگر چنین نکنیم باید شاهدنابودی کامل سیستم آموزشی و پرورشی کشورمان شویم که اثرات مخربتر آن در دراز مدت کشور ما را بیش از این نابود میکند . اما اگربه کمک مردم و والدین و استادن ارجمند این روش و فرهنگ را در بین کودکانمان رایج کنیم بطور قطع می‌توان گفت که ما بهترین ابزار یک انقلاب فرهنگی ، علمی سیاسی را ابداع کرده و روز بروز پیشرفت و ترویج خواهیم داد و این روش را تا سطوح بالای دانشگاهی ادامه خواهیم داد.