برابری برای یادگیری

Play Video
لطفا در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید
نظر خود را در مورد ویدیو در پایین بنویسید

قابل توجه هم میهنان در داخل و خارج از ایران بخصوص والدين و داوطلبان به همکاری و یا پشتیبانی

برای یاد گرفتن علوم کامپیوتر و کدنویسی لازم به داشتن محیط آموزشی است و از آنجاییکه یکی از مشکلات فرزندان ایران نداشتن محیط آموزشی و معلمانی برای آموزش این علم بصورت رایگان است. در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شیروخورشید ایران تصمیم به آغاز این راه دشوار شده ایم تا در این دوران تاریک تاریخ ایران یکی از عوامل دگرگونی اساسی و علمی فرهنگی کودکان ایران را کلید بزنیم. ما به وجود مشکلات دیگر کودکان ایرانی نیز آگاهیم و امید میرود با قوی شدن و گرفتن پشتیبانی والدین و معلمین و داوطلبان بتوانیم به مرور زمان این مشکلات را حل و یا حداقل کم کنیم. مهم این است که زمینه و امکان و یا حتی توقع جامع را به آموزش علوم پیشرفته از دوران طفولیت را بالا ببریم و این آغاز راه پر پیچ و خم آموزش پیشرفته راه دور رایگان در همه زمینه ها از طریق مجازی است.