شبکه دو

کارتونهای تفریحی آموزشی

این صفحه هر روزه برای کارتونهای جدید آپدیت و به روزرسانی میشود 

در اینجا تلاش میشود  تا با انتخاب کارتونهای تفریحی آموزشی توجه کودکان و نوجوانان را نه تنها جلب کنیم بلکه با دیدن مستمر این کارتونها زبان انگلیسی را در حافظه کودکان  حفظ  و صدا و کلمات به مرور زمان در ذهن کودک حفظ شود

کارتونهای خردسالان

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video